Historia

Sågverket har haft stor betydelse i Dala-Flodas historia och vi har därför ambitionen att utförligt berätta denna historia här på dessa sidor. Vi behöver hjälp med detta så kontakta oss om du har bilder att låna ut och historier att berätta

Bo-Göran 070-7341470 bg@flosjon.se

Sågen grundas

Edvin Redhe och Axel Eriksson bygger såg vid Norsmun i Syrholn 1939. Tidigare hade man en
såg vid Björnbergsån på väg till Ekfännsberget. Härifrån fraktades s k ”bakar” till Vansbro. Många små snickerier startas under denna tid och sågen förser dessa med virke för tillverkning av bl a brudkistor och syskrin. Gustav Tillberg, Syrholn Erik Rosendahl, Syrholn Stark och Brogärd, Syrholn Jonases Jon, Syrholn E Nilsson, Hagen E Haglund, Hagen Sten Jonsson, vid järnbron. Han hade även café i huset närmast vägen. Gossas Axel och Erikssons Axel, vid järnvägsstation. E Ringsén, Sälje.

Branden

50 år efter sågens grundande upphör sågningen efter att såghuset brunnit ned. Sågen kommer sedan att enbart användas för hyvling. 1992 startas golvtillverkningen.

En epok är till ända

Många är de Flodabor som har minnen från och som även fått sitt levebröd från sågverket. Hösten 2012 gick Dala-Floda Golvs ägarkoncern i konkurs och konkursboet köptes av Rågsveden Trä. Dessa hade en modern hyvel och inget intresse av att fortsätta någon verksamhet vid sågverket. Rågsveden sålde därför ut all utrustning från sågverket och fastigheten övertogs i januari 2013 av Flosjön Fastighet och Handel AB