Byggnader

 

Kontoret

Den första delen av det nuvarande kontoret byggdes 1971 och var på c:a 90 kvm. Det har sedan byggts ut och moderniserats i två omgångar. Första utbyggnaden med den södra längan gjordes 1974 med c:a 60 kvm. Det skedde sedan även en utbyggnad av en nordlig länga  där även ett förråd inrymdes.

Hyvleri

Hyvleriets  huvudbyggnad byggdes 1973 och har sedan byggts ut ytterligare.

Konferenslokalen

Byggdes 1989 för att användas som Mätstation där det inkommande timret till sågverket skulle mätas in. Då såghuset brann ned kom denna aldrig till användning utan har använts som konferenslokal. Det ursprungliga användningsändamålet är orsaken till den lite speciella utformningen och fönsterplacering.